متخصصان آموزشگاه نیلوفرآبی، خانم ها مونا منتها و نگین صداقت، با طراحی های مختلف آموزشی، کودکان را برای یادگیری مهارت های مختلف آماده می کنند.

خانم منتها، کارشناس ارشد زبانشناسی، کارشناسی زبان انگلیسی و کارشناس مربی گری کودک، در سال 1392 کتاب پرورش کودک دوزبانه را تالیف کردند که ایده ی پرورش کودکان به صورت دوزبانه از آن سال در ایران پایه گزاری شد و سیلابس های زبان انگلیسی را طراحی می کنند.

خانم صداقت، کارشناس هنرهای تجسمی و کارشناس مربی گری کودک، طراح فعالیت های هنری و حرکتی، متناسب با سن کودکان عزیزمان هستند که بر روی مهارت های مختلف کودکان و تقویت مهارت های زندگی آن ها تمرکز دارد.