درسال 1392، آموزشگاه نیلوفرآبی با ایده ی پرورش کودک دوزبانه از بدو تولد، راه اندازی شد. ایجاد فعالیت های مختلف هنری و حرکتی در قالب زبان انگلیسی، موجب ایجاد محیطی شاد و پویا برای کودکان می شود که به صورت همزمان و بدون آموزش مستقیم بتوانند به یادگیری زبان انگلیسی بپردازند.

اهمیت یادگیری زبان انگلیسی امروزه کاملا قابل درک است و با توجه به توانایی های بالقوه مغز انسان و آزمایش های انجام شده توسط زبانشناسان، ایده ی پرورش کودک دوزبانه از بدو تولد، نقاط مختلف جهان بسیار حائز اهمیت است.